fredag 10 augusti 2012

Hur disponerar vi de stora ramarna?


Fråga: får man bara ha de stora ramarna 1 timma på hela tryckperiden? Så alltså 1 timma x 3 (ram)?

Svar:
Man får vid 3 tillfällen disponera 1 stor tryckram under 1 timmas trycktid. Dvs tre gånger en timma. Förberedelser (bestrykning, belysning) och efterarbete (rengöring, avskiktning) ingår inte i de tre timmarna, utan tillkommer. (Och det är något som tar mer tid är man brukar tro. Räkna med två timmar för belysning och förberedelser av provtryckspapper, färgblandning och maskering av oönskade genomsläpp m.m. efterarbete tar en timma för rengöring, avskiktning och bestrykning med ny fotoemulsion inför nästa person)

Vi är på KKV 09:00-16:00 vilket är 6 timmars arbete + en timma lunch. Det går då endast att få in fem trycksessioner (5 timmar + 1 timma marginal för byten, förseningar och ev. problem). Vi har inbokat 8 tryckdagar på KKV + en dag efterarbete/montage i kursrummet (sistnämnda kan man trycka i kursrummet, men ej storformat).

12 personer x 3 trycksessioner = 36 trycktillfällen
Tryckdag 1: 3 ramar trycks
Resterande 7 tryckdagar: 5 trycksessioner /dag (33 ordinarie trycksessioner + 2 extra ”reserv-gångar”)

OBS! ni har också tillgång till tryckbordet i kursrummet, om ni vill. En heldag vid det bordet delas av två personer som den dagen får tillgång till varsin ganska stor ram med tryckyta ca 53 x 70 cm + 1 st extra ram med tryckyta ca A4.

Dessutom disponerar ni fritt varsin ram med dryg A4-tryckyta under hela tryckperioden, för fritryck.

se: upplägg av tryckperioden i augusti här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar